Σχολή Κρεοπωλών Κέρκυρα

2021-11-21 08:50
Σχολή Κρεοπωλών στην Κέρκυρα 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΕΟΠΩΛΗ 
ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ
Το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων θα 
διεξαχθεί στην Κέρκυρα.
Η σχολή επαγγελμάτων κρέατος 
Λέττας Ευάγγελος υλοποιεί πιστοποιημένο πρόγραμμα 
απόκτησης διπλώματος επαγγελματία κρεοπώλη ισότιμο 
με το κρατικό διάρκειας τριών μηνών
Έναρξη προγράμματος ΝΟΕΜΒΡΊΟΣ 2021

➤Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος 

➤Αναλαμβάνουμε εμείς την εξασφάλιση πρακτικής άσκησης 

➤Ειδικές τιμές για ομαδικές εγγραφές καθώς και για ήδη 
επαγγελματίες που δεν έχουν πτυχίο