ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

2016-03-22 21:33

Σε ένα χώρο που δημιουργήθηκε στην Εθνικής Αντιστάσεων 16 καλεί τα μέλη της λέσχης

ο κύριος Δούκας Δημήτρης για να γνωρίσουμε τα Ποιοτικά Αγροτικά Προϊόντα της  ΙΟΝΙΑΣ ΓΗΣ

την

Πέμπτη 24 Μαρτίου και ώρα 19,00 μ μ