Εστ/ριο Κέρκυρα αναζητα Β'μαγειρα/ισσα

2021-11-21 08:49

AΝΑΖΗΤΕΊΤΕ β' μάγειρα-ισσα 

με προϋπηρεσία για εστιατόριο στον Πέλεκα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981758419